Aansoeke

Boekekamer

Inligting

 • Alle handboeke word gratis aan alle leerders verskaf, behalwe die EBW werkboeke vir Graad 8 en 9 en die IGO werkboeke.

 • Daar sal 3 boekkontroles gedurende die jaar plaasvind en dit is elke vakonderwyser se plig om die leerders in sy/haar klas se handboeke te kontroleer teenoor die stafiekodes tydens hierdie kontrole.

 • Vakonderwysers moet kontroleer dat leerders se handboeke met plastiek oorgetrek word.

Skryfbehoeftes

Kliek hier om die Skryfbehoeftelyste af te laai.

Neem kennis dat alle handboeke gratis aan die leerders verskaf word, met die volgende uitsonderings:

 • Graad 8’s betaal R60 vir ‘n EBW werkboek wat hul volgende jaar by hul klasonderwyser sal aankoop.

 • Graad 9’s betaal R50 vir hul EBW werkboek wat hul ook volgende jaar by hul klasonderwyser sal aankoop.

 • Alle IGO leerders koop hul eie IGO werkboeke. Die werkboeke is beskikbaar by die skool se Boekkamer:
       Graad 10: R237
       Graad 11: R242
       Graad 12: R242