Akademie

SGOS

Wat is SGOS?

Me Suzaan Minnie

Die Skoolgebasseerde Ondersteuningspan (SGOS) bestaan uit ‘n toegewyde span onderwysers wat leerders help om hul unieke potensiaal te ontwikkel en leerhindernisse te oorkom. Hierdie opgeleide onderwysers is ook daar om leerders toe te rus om vaardighede te ontwikkel om daagliks in die skoolstelsel te kan funksioneer ten spyte van leerhindernisse.

Ons kerndoel as skool is akademies van aard. Dit is dus van die uiterste belang dat alle leerders die hulp ontvang wat nodig is om hulle volle potensiaal te bereik.

Akademiese Ondersteuning

Me Rocelle Jordaan

Me Jordaan ondersteun leerders as volg:

 • Psigometriese assesserings
 • Spesiale intervensie
 • Konsessies
 • Studieroosters
 • Remediërende ondersteuning
 • Akademiese leiding en bestuur

Beroepsvoorligting

Me Viviers

Me Viviers ondersteun leerders as volg:

 • Ouerleiding
 • Indiensblootstelling
 • Loopbaanvoorligting
 • Vakkeuse leiding en verandering

Ondersteuning

Mnr Ivan Jooste

Mnr Jooste ondersteun leerders as volg:

 • Spesiale intervensie
 • Algemene berading
 • Verslawingsberading
 • Sportmotivering

Lewensleiding

Me Sucelle Erasmus

Me Erasmus ondersteun leerders as volg:

 • Berading
 • “Life Coaching”
 • Spesiale intervensie
 • Liefdadigheidsprojekte

Risikobestuur

Mnr Sakkie van der Westhuizen

Mnr Robin Pearton

Mnre van der Westhuizen en Pearton ondersteun leerders as volg:

 • Algemene skoolveiligheid
 • Toegangsbeheer
 • Dissipline
 • Middelmisbruik