Hoërskool Durbanville

Vennote

Borge & Donateurs

Danksy die ondersteuning en bydraes van besighede en ons ouers,
is Hoërskool Durbanville in staat om op velerlei terreine ons behoeftige leerders finansieel te ondersteun.

Ons bedank graag die volgende borge en donateurs